Psykomotorik sigter mod at gøre din krop til medspiller, så du står stærkere i livet.

Psykomotorisk terapeut hed tidligere afspændingspædagog. Det er en professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik.

Det psykomotoriske arbejde styrker din kropsbevidsthed gennem kropsligt arbejde med fokus på nærvær, opmærksomhed og sanselighed.

Der arbejdes altid med sammenhængen mellem krop, tanker og følelser.

Målet er:

  • at du trænes i at mærke, tolke og handle på kroppens signaler
  • at du får kropslige og mentale redskaber til at håndtere de udfordringer, du har i hverdagen.

 

Hvad kan kroppen fortælle os?

Din krop sender dig uafbrudt signaler om dens tilstand, f.eks. temperatur, spændinger, smerter og berøring. Tilstanden ændres konstant ved fysiske og følelsesmæssige påvirkninger. Det giver sig f.eks til udtryk ved sult, tørst, træthed, svedige hænder, hjertebanken, sug i maven osv.

Igennem livet danner vi ubevidste handlemønstre. Det betyder at vi ubevidst kobler bestemte handlinger på bestemte signaler. Det er dog ikke altid at vores handlinger er optimale. F.eks. ved rumlen i maven er det nærliggende at finde noget at spise. Men måske skyldes denne rumlen ikke sult, men derimod en smerte eller nervøsitet, som du ikke kan tage hånd om med mad.

Jo mere øvede vi er i at mærke nuancerne i kroppens signaler, jo mere optimalt kan vi handle på dem.

Ved at sætte bevidst fokus på kroppens signaler og dermed kroppens tilstand, bliver du i stand til at handle mere optimalt på signalerne. Det styrker din evne til selvomsorg. Det styrker din relation til omverdenen. Fordi du hele tiden formår at bevare kontakten til dig selv. Også når du er i kontakt med andre.

Du kan læse mere om psykomotorik her.

Vil du have et liv med mere ro og mindre stress?

Få kropskærlige tips og tricks direkte ind i din mailbox.

Tak for din interesse, du er nu tilmeldt