BØRN I RO

 KROPPEN I CENTRUM

Bevidst bevægelse i hverdagen

Gør bevægelse til en naturlig del af hverdagen med børnene.

VIL I HAVE MERE BEVÆGELSE IND I HVERDAGEN?

Jeg hjælper jer med at sætte mere fokus på bevægelse i hverdagen så I: 

 • Bliver bevidste om at kroppen hele tiden signalerer hvordan vi har det.
 • Får mulighed for at bruge kroppen som bevidst redskab til at stimulere børns forskellige behov.
 • Får inspiration til basis bevægelser og lege med forskelligt formål.
 • Får fokus på at bevægelse skal være sjovt – både for voksne og børn!

INDHOLD

Mine forløb sigter altid mod at klæde jer som pædagoger på med kropslig viden, både teoretisk og praktisk. Et forløb med mig giver jer viden om:

 • Sanserne.
 • Grundbevægelser.
 • Nervesystemet
 • Kropslige redskaber i børnehøjde
 • Betydningen af din egen tilgang til krop og bevægelse.

FORLØBET ‘BØRN I RO’ ER KUN FOR JER, DER:

 • Har lyst til at tage jeres kropslige viden til et nyt niveau.
 • Er klar på at prioritere bevægelse ind i hverdagen.
 • Vil afsætte tid til læring, både teoretisk og praktisk.
 • Kan få øje på at god kropskontakt er nødvendig for god trivsel.
 • Har lyst til at vise børnene at bevægelse er sjovt.

HVOR OG HVORNÅR

Et forløb skrues sammen efter jeres ønsker og behov, men består typisk af x antal timer ude hos jer, hvor vi sammen laver bevægelse med børnene med det sigte at I bliver klædt på til at fortsætte efter forløbet er slut.

Herudover består et forløb af:

 • Opstartsmøde, hvor forventninger afstemmes og indhold aftales. 
 • Online materiale med teori og øvelser/lege.
 • Opfølgningsmøder (afhængig af det samlede forløbs varighed).
 • Evalueringsmøde, hvor vi sikrer at bevægelsen fortsætter, selvom jeg ikke længere ikke er i huset.

Vil I også opgraderes fagligt og have ny praksis omkring bevægelse?

Lad os sammen finde den form, som passer bedst ind i jeres hverdag og budget.
SPØRGSMÅL?