Mindful Moving er et psykomotorisk koncept med fokus på sanselighed, nærvær og opmærksomhed. Der arbejdes med sammenhængen mellem krop, tanker og følelser.

Som deltager trænes du i at mærke, tolke og handle på kroppens signaler. Du får kropslige og mentale redskaber til at håndtere de udfordringer, du har i hverdagen.

 

Hvad indeholder Mindful Moving?

Mindful Moving er både en bevægelsesform og en formidlingsmetode. Undervisningen bygges op om et tema, som afhænger af målgruppen og undervisningens formål. 

I undervisningen kombineres teori om temaet med bevægelse, opmærksomhedsøvelser, meditation og visualisering samt refleksion og samtale. 

Du lærer altså ikke kun om temaet gennem teoretisk viden. Du får også konkrete kropslige metoder til at arbejde med hverdagens udfordringer.

Undervisningen er i højt og lavt tempo. Det er instrueret og improviseret bevægelse. Det er nærvær og fordybelse. Det er sjov og alvor på samme tid. 

Det teoretiske afsæt varierer alt efter temaet. Neuropsykologi, fysiologi, anatomi og gruppepsykologi er dog elementer, der stort set altid er repræsenteret. Netop fordi vi ikke kun lærer gennem teoretisk viden, men også gennem konkrete kropslige øvelser.

 

Hvorfor Mindful Moving?

Mindful Moving er særdeles velegnet til selvudvikling. Arbejdet med krop og refleksion gør, at du som deltager involverer dig i emnet og de andre deltagere på en anden måde, end hvis man sidder og lytter til et foredrag.

Også personalegrupper kan have stor glæde af Mindful Moving. De får et fælles forståelsesgrundlag og en fælles kropslig oplevelse. Det skaber sammenhold og øger forståelse for hinandens stærke og svage sider.

 

Derfor elsker jeg Mindful Moving!

Jeg er vild med Mindful Moving! Det gør det sjovt at lære og skaber både glæde og refleksion. Deltagerne melder altid at de får virkelig meget konkret med hjem fra hver undervisningsgang. Konkret viden og kropslige redskaber, som de rent faktisk kan bruge i  hverdagen efterfølgende. Og det er det jeg elsker allermest ved det jeg laver!

For som den kloge græske filosof Aristoteles sagde:

 

“At kende dig selv er begyndelsen på al visdom”

 

Jeg tilbyder både tema-dage til pædagoger, med Mindful Moving som en del af indholdet, og rene Mindful Moving forløb, som ’Pædagog i ro’. Læs mere om mine tilbud til pædagoger her.

Herudover baserer mit Årsforløb til private sig også på Mindful Moving. Læs mere om Årsforløbet her.

Du kan læse mere om Mindful Moving her

Vil du have et liv med mere ro og mindre stress?

Få kropskærlige tips og tricks direkte ind i din mailbox.

Tak for din interesse, du er nu tilmeldt