PÆDAGOG I RO

DIN KROP SOM RESSOURCE I HVERDAGEN

Kroppen som medspiller

Livet i daginstitutionerne kalder på forandring. Det sker desværre ikke fra den ene dag til den anden.
I mellemtiden må vi gribe til de redskaber vi har til rådighed. Vores krop og bevidsthed.
Børn spejler sig i de voksne. Derfor er det yderst vigtigt at de voksne står stærkt med rolige nervesystem som børnene kan læne sig ind i når deres verden føles overvældende.

KÆRLIG, ÆRLIG KROP

KROPPEN I CENTRUM